Contribuie cu lucrări

- Ce trebuie să știi pentru a publica pe Sociolink -

 

Despre publicarea proiectelor de cerectare

Acestea pot fi atât lucrări de diplomă (licențe, dizertații, teze de doctorat) cât și proiecte realizate de-a lungul semestrului la diferite cursuri și seminarii. Acestea vor apărea pe site după următoarea structură: titlul lucrării, numele și prenumele autorului, instituția de învățămînt, data prezentării proiectului, specificarea tipului materialului (lucrare de diplomă, proiect de seminar), coordonatorul lucrării și la alegere, un  abstract de maximum 150 de cuvinte sau capitolul de introducere. De asemenea va fi permisă descărcarea în întregime a materialului în format pdf.

Despre publicarea articolelor

Acestea pot fi orice tip de articole cu caracter științific. Articolele pot să cuprindă o parte empirică cu rezultatele obținute de autor sau pot pe întreg parcurusul lor să prezinte, să aducă critici sau să susțină puncte de vedere ale altor autori din domeniu. De  asemenea, pot fi publicate articole cu caracter jurnalistic, care propun spre dezbatere sau care problematizează orice aspect al socialului.

În cazul în care autorul prezintă rezultate obținute prin propriile sale cercetări, recomandăm ca articolul să cuprindă o parte de introducere, o parte în care este prezentată literatura de specialitate și poziția de pe care se situează autorul, o secțiune unde este prezentată metodologia și rezultatele obținute iar la sfărșit o discuție critică a rezultatelor în raport cu literatura și concluziile. În caz contrar autorul este sfătuit să acorde atenție modului în care expune problema și a felului prin care își construiește argumentația.

Nu există specificații cu privire la dimensiunea articolului. Acesta va fi postat direct pe platforma Sociolink pentru ca autorul să beneficieze de comentarii vis a vis de text și să poată răspunde la posibile întrebări adresate de cititori.

Despre publicarea notelor de teren și a interviurilor

Nu există specificații cu privire la dimensiunea materialului. Acesta va fi postat direct pe platforma Sociolink pentru ca autorul să beneficieze de comentarii vis a vis de text și să poată răspunde la posibile întrebări adresate de cititori.

Working Papers

Secțiunea Working Papers oferă posibilitatea publicării unor lucrări academice nefinalizate, aflate în stadii intermediare de proiectare și redactare: schițe sau planuri de cercetare; infrastructuri teoretice/paradigmatice; ilustrarea modalității de construire a unor instrumente de cercetare sau fragmente mai ample dintr-un articol sau proiect de ceretare, pentru care autorul dorește să primescă feedback de la cititori specializați, în vederea îmbunătățirii tehnicii de lucru sau a conținutului.

Formatul acestui tip de publicație nu este unul standardizat, forma și conținutul studiului rămânând la latitudinea autorului individual sau colectiv, cu mențiunea necesității formulării clare a unității de analiză, a temei ce va face obiectul lucrării finale. 

Secțiunea Conferințe

În această secțiune vor fi făcute publice materiale folosite pentru prezentări la diferite conferințe, sesiuni de comunicări științifice sau ateliere de discuții la care autorul a participat. Acestea pot cuprinde prezentări power point (sau aletele), abstracturi sau rezumate ale lucrării prezentate anterior.

Fotografii

Prin secțiunea „Fotografii” se dorește suprinderea realității sociale print-o metodă artistică, punându-se accentul pe conținut și nu pe formă. De asemenea, fotografia sau albumul va fi însoțit de o descriere care să o/ îl încadreze într-un context mai larg.

Blog

O altă secțiune, mai puțin academică, își propune să ofere autorilor un spațiu care să le permită împărtășirea cu ceilalți a propriilor experiențe cotidiene sau profesionale pentru a porni o linie de discuție și pentru a dezbate. Aceste materiale vor porni de la o problemă pe care autorul o ridică, având în vedere contactul sau direct cu aceasta.

 

Pentru mai multe detalii legate de modalitatea prin care poți să publici pe Sociolink folosește butoanele de mai jos

 Publicare texte  Publicare fotografii