Ecouri din Social

 

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice pentru Studenți și Masteranzi „Ecouri din Social” este un eveniment organizat cu regularitate de către studenții Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai. Grupul Sociolink și-a asumat încă de la începutul activității sale responsabilitatea de a se ocupa împreună cu alte grupuri de studenți de buna desfășurare a „Ecourilor din Social”. Sesiunea Națională de Comunicări Științifice pentru Studenți și Masteranzi nu este doar o ocazie pentru a face cunoscute cercetările studenților, ci oferă studenților oportunitatea de a se implica în dezbateri privind teme actuale din științele sociale, de a primi feedback la propriile studii, a-și îmbunătăți cunoștințele în cadrul atelierelor de discuții și a cunoaște persoane cu interese similare.

„Ecouri din Social” s-a desfăşurat în fiecare an, începând cu 2001 și este unul din cele mai importante evenimente pentru studenții sociologi și antropologi. De regulă, invităm participanţi din toate centrele universitare din ţară pentru a susține o comunicare pe baza propriilor proiecte de cercetare, dar și pentru a lua parte la atelierele de discuție organizate. În cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice, studenţii și masteranzii sunt aşteptaţi să propună lucrări din domeniului ştiinţelor sociale (sociologie, antropologie, demografie, ştiinţe politice, economice, etc.).

Ediții organizate de echipa Sociolink