Ecouri din Social 2017

ECOURI DIN SOCIAL – SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

PENTRU STUDENȚI ȘI MASTERANZI

19-20 mai 2017, Cluj-Napoca

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai

Grupul Sociolink în colaborare cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai și Cluster organizează în perioada 19-20 mai 2017, la Cluj-Napoca, Sesiunea Națională de Comunicări Științifice pentru Studenți și Masteranzi „Ecouri din Social”. Sesiunea oferă studenților oportunitatea de a se implica în dezbateri privind teme actuale din științele sociale, de a primi feedback la propriile studii, a-și îmbunătăți cunoștințele în cadrul atelierelor de discuții și a cunoaște persoane cu interese similare.

“Ecouri din Social” s-a desfăşurat în fiecare an, începând cu 2001 și este unul din cele mai importante evenimente pentru studenții sociologi și antropologi. Și în acest an, invităm participanţi din toate centrele universitare din ţară pentru a-și susține o comunicare pe baza propriilor proiecte de cercetare, dar și pentru a lua parte la atelierele de discuție.

În cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice, studenţii și masteranzii sunt aşteptaţi să propună lucrări din domeniului ştiinţelor sociale (sociologie, antropologie, demografie, ştiinţe politice, economice, etc.). Pentru a vă înscrie trebuie să completați formularul și să redactați un abstract de aproximativ 300 de cuvinte. După primirea notificării de acceptare, participanții vor pregăti un rezumat al lucrării de aproximativ 3 pagini.

Participanților le va fi desemnat un discussant, – persoană cu experiență în cercetare, care are rolul de a oferi feedback specific pe baza rezumatului trimis. Cu ocazia prezentărilor, cei prezenți, studenţii, masteranzii, doctoranzii și cadrele universitare sunt aşteptaţi să intre în discuţii pe marginea temelor respective.

Participarea la sesiunea de comunicări este gratuită, iar pe parcursul celor două zile ale evenimentului, organizatorii vor pune la dispoziția studenților și masteranzilor înscriși materialele sesiunii, două mese de prânz, pauze de cafea. Studenții externi vor beneficia de cazare gratuită în căminele universității. Costurile de transport vor fi suportate de către participanți.

Data limită pentru trimiterea formularului de înscriere și a abstractului este 29 aprilie. Comunicările pot fi susținute în limba română sau în limba engleză.

Pentru actualizări urmăriți-ne pe Facebook .

Persoane de contact:

Marina Mironica – marinamironica@yahoo.com

Andreea Gabriela Stănuț – andreea.stanut@gmail.com

ecouridinsocial@gmail.com

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.