Echipa Sociolink

poza andrei hertaAndrei Herța

Absolvent al masteratului de Antropologie Aplicată din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială din Cluj-Napoca. Prezent mai degrabă în medii muncitorești decât în cercuri academice, curios în legătură cu preocupările mundane ale oamenilor obișnuiți, renunț la poziția privilegiată a cercetătorului-observator distant, și aleg să mă plasez în interiorul relațiilor de putere inerente subiectului studiat, de unde încerc să transpun experiențe și sentimente la care obțin astfel acces, după rigorile textului științific. Urmăresc cu precădere detaliile banale ale vieții cotidiene, căutând atât înțelesurile de profunzime din spatele acestora, cât și impactul lor.  Arii de interes: antropologia muncii, antropologie istorică, antropologia mediului.

…………………………

090709132302 Cristine Palaga

Doctorandă în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie, Universitatea Babeș-Bolyai. Crede cu tărie în valențele euristice și umane ale discursului științelor sociale, râvnind, naiv, la aventura solitară a antropologului într-o cultură (radical) alteră. Evită, pe cât posibil, metodele cantitative și se enervează teribil atunci când se lovește de etichetele „înapoiat”, „primitiv” sau „arhaic”. Arii de interes:  Antropologie medicală, Teorii sociale contemporane, Socio-antropologia religiei

….

..

….

2015-07-21 13.16.43Ionuț Foldes

Masterand la Cercetare Sociologică Avansată în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială din Cluj Napoca. Odată cu scrierea lucrării de licență intitulată „Relații de Sprijin Intergenerațional în România”, și-a manifestat un deosebit interes pentru specializarea sa în domeniul de cercetare specific demografiei și sociologiei populației. Totodată, este un inițiator de proiecte educaționale pentru studenți, având o importantă contribuție în acest sens în cadrul facultății din care face parte. Arii de interes: Solidaritatea intergenerațională, Demografie și Sociologia Populației, Designul cercetării, Metodologia cercetării sociale

 

256685

Mihaela Roșu 

Masterandă la Cercetare Sociologică Avansată în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială din Cluj-Napoca. Este interesată în prezent de domeniul mobilității sociale despre care studiază în cadrul tezei sale de licență. În timpul liber și-a creat un obicei din a le explica persoanelor cunoscute și prietenilor nespecializați în domeniul sociologiei, că sociologii nu sunt doar cei care se ocupă de exit-poll-urile realizate în ziua alegerilor politice, sau mai mult, că aceștia nu se ocupă de tratarea afecțiunilor psihologice. Lecturile cu subiecte aflate în sfera muncii, excluziunii sociale sau teoriilor critice îi ocupă cealaltă parte a timpului liber. Arii de interes: mobilitate și stratificare socială, sociologie urbană, teorii sociale

 

10014857_599521050143908_5566003575575695006_oZoli Mihaly 

Masterand la Cercetare Sociologică Avansată în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială din Cluj-Napoca. Anti-capitalist convins, tinde să critice societatea contemporană.  Crede în existența unei societăți egalitare în viitor, dar până atunci își ocupă timpul cu lecturi marxiste și creații artistice digitale. La licență a realizat o etnografie a fabricii Nokia din Cluj, fapt pentru care preferă metodele calitative. Arii de interes: teorii critice, mișcări sociale, sociologia muncii, feminism, relații interetnice.

 …………

…………………..

_DSC0443Cristian Pop

Doctor în Sociologie al Universității Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Cluj-Napoca. Reușește să împace metodologia cantitativă cu cea calitativă, dar cu o preferinţă clar conturată pentru cea dintâi. Sociologia experimentată în ambele părţi ale catedrei şi în stradă îl ajută să înţeleagă mai bine lumea în care se mișcă dar şi limitele cunoștințelor sale. Arii de interes: stratificare şi mobilitate socială, analiză socială de rețea, metodologie, mișcări sociale.

 …………

………..

 Cosmin Moise

Masterand la Cercetare Sociologică Avansată în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, UBB, din Cluj-Napoca. Preferă să se scalde în apele limpezi ale consensului. construiește cu râvnă soluții alternative funcționale la problemele multiple ale societății contemporane. Înclină spre metodele calitative, încercând, pe cât se poate direcția expectanțelor clare în detrimentul speranțelor înșelătoare. Arii de interes: stratificare și mobilitate socială, teorii critice, miscări sociale, sociologia muncii.

 

Csabi_pt_profilFarkas Csaba

Doctorand în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă socială din Cluj-Napoca. În prezent este fascinat de teoriile sociale contemporane cât şi de sociopsihologie. Urmăreşte noutăţile de pe TEDx şi jurnalele de specialitate, cu o fascinaţie către interesul exotic a tot ce înseamnă (şi se leagă de) culinar, ospitalier, turistic şi consum, cu formele lor atât industriale cât şi la scara unei gospodării. Arii de interes: sociologie urbană, paradigme sociologice, sociologia muncii.

 …………….

…………………………

1932439_705156406172099_446043809_n (2)Andrada Tobias

Doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie, Universitatea Babeș-Bolyai. Încearcă să observe și să înțeleagă diversitatea culturală. Manifestă interes față de modul în care este interpretat și trăit timpul liber de către indivizi din medii sociale diferite. Arii de interes: antropologia religiei, stratificare socială, sociologia timpului, antropologia spațiilor verzi. 

 

…………………………………

 10751948_702591833163475_933558gndb967_nDenisia Susanu

Studentă în an terminal la secția de Sociologie a Facultății de Sociologie și Asistență socială din Cluj, își ocupă timpul încercând să descopere complexitatea și diversitatea socialului fără a proceda la scheme simplificatoare contraproductive. Cantitativistă și complementar calitativistă, într-o continuă redefinire a identității academice, are înclinații pentru sociologia și antropologia urbană, designul cercetării, teorii sociale moderne și contemporane, epistemologii sociale.

 

 

Corina Rusu

Absolventă a masterului în Antropologie Aplicată, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și a unui master în Medicina Psihosomatică în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”. Interesele sale de cercetare includ: antropologia corpului, practici contemporane medicale, medicină alternativă, reforma sistemului de sănătate, mediere sanitară pentru romi.

 

maria-martelliMaria Martelli

Studentă la sociologie cu înclinații antropologice, preferă metodele calitative și este fascinată, de la distanță, de cele cantitative. Deși e interesată de sociologia educației în prim plan, își urmează pasiunile ce o duc în diferite direcții: sociologia genului, sociologie urbană, antropologie vizuală și mediul filmului documentar, paradigme sociologice și reflexivitate.