Echipa

Andrei David


Este student la Sociologie în cadrul Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca. Manifestă interes socio-antropologic pentru subiecte precum sexualitatea, arta, egalitatea de gen și discriminarea etnică sau de gen. Este însă dornic să-și lărgească orizonturile zonei de interes. Iar în timpul liber este jurnalist comunitar la Asociația Go Free.                      

 

 

Hestia I. Delibas


Hestia  Delibas urmează studii doctorale în programul ”Democracy in the XXI century”, din cadrul Centrului de Studii Sociale al Universității din Coimbra, Portugalia. Interesele de cercetare se conturează în jurulul temelor legate de suveranitate alimentară, decolonialism și ecologie politică. A terminat masteratul de Cercetare Sociologică Avansată la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj, cu o teză despre Rețele alternative de distribuție alimentară în România.

 

 

Ionuț Földes


Doctorand la Universitatea Babeș-Bolyai cu o teză despre solidaritatea intergenerațională în contextul mobilității geografice pentru muncă în străinătate. Studiile despre familie, îmbătrânire demografică și transnaționalism au creeat un câmp de cercetare empirică față de care prezint un interes deosebit. M-am îndreptat în această direcție intelectualizând experiențe personale cu ajutorul avântului sociologic căpătat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, unde am absolvit nivelul licență și un masterat în cercetare. Astfel, a apărut dorința de o mai bună înțelegere a propriei proximității sociale urmată de un proces de extindere a cunoașterii științifice la un univers mai larg. Bucuria personală este surescitată în momentul în care imaginația sociologică explorează datele empirice și de asemenea, atunci când am ocazia să transmit mai departe cunoștințe către viitoarele generații de absolvenți în sociologie și asistență socială.

 

Andrei Herța


Doctorand în cadrul Universității Babeș-Bolyai cu o teză în care aplic ecologia politică în înțelegerea conservării biodiversității și dezvoltării durabile. Recunoscând multiple dimensiuni care se intersectează în co-producerea naturii și societății, economice, politice, științifice, morale și diverși actori aflați în relații de putere asimetrice, cred în capacitatea antropologiei de a crea punți de legătură și a coordona perspective interdisciplinare asupra mediului. Arii de interes: etnografia științei, arii protejate, exploatare forestieră, lume rurală, cunoaștere locală, turism natural, teoria antropocenului.

 

 

Maria Martelli


Maria Martelli a absolvit masteratul de Cercetare Sociologică Avansată la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj, cu o teză critică la recurența unor perspective antropocentrice și neoliberale în cadrul strategiilor de educație pentru dezvoltare durabilă. Este interesată de înțelegerea și analiza structurilor de putere și dominație, inspirându-se din teorii (eco)feministe, postumaniste și studii critice despre animale. Consideră important ca producerea de cunoaștere să fie sensibilă la contextul actual și urgent al schimbărilor climatice. De asemenea, este co-host la podcastul de științe sociale contrasens și membră a colectivului de creație de video-eseuri just wondering.

 

 

Zoltán Mihály 


Doctorand la Universitatea Babeș-Bolyai. Interesele lui de cercetare sunt legate de muncă, strategii de management industriale și relații industriale. A studiat în trecut diverse fabrici situate la periferia municipiului Cluj-Napoca. Teza lui se focusează pe industria română în contextul globalizării, mai precis pe metodele de adaptare ale capitalului autohton la politicile neoliberale asumate de România după anul 2000. Având experiență în studiul organizațiilor manufacturiere, a dorit să se axeze pe contextul mai larg al industriei, trecând astfel dincolo de fabrici singulare. De asemenea, experiența lui de predare include seminarii de metode calitative în cercetarea sociologică și paradigme sociologice.

 

 

Marina Mironica


Marina Mironica a studiat sociologia la Universitatea Babeș-Bolyai și a absolvit în 2019 masteratul de Cercetare sociologică avansată. Interesele de cercetare se axează pe teme de sociologie urbană în sensul dezvoltării spațiilor urbane, a rolului pe care acestea le pot avea în organizarea și structurarea vieții. De-a lungul timpului s-a ocupat de proceselor specifice mediului urban – cultura și munca în mediul independent românesc, planificarea și transformarea zonelor fost industriale. Toate acestea sunt privite și abordate dintr-o perspectivă feministă, marxistă și cu afinitate pentru teoria critică asociată geografiei urbane și sociologiei angajate politic. Co-produce podcastul Contrasens și explorează posibilitățile vieții angajate politic, non-academice și nutrește speranța unei continuități sociologice pentru activitatea ei.

 

Macrina Moldovan


Sunt studentă la specializarea Antropologie la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. În încercarea de a-mi delimita interesele de cercetare am ajuns să mă regăsesc în antropologia vizuală şi în sociologia artei. În mod special sunt curioasă despre cum arta contribuie la crearea unor discursuri sociale şi politice.

 

 

Ana Oroșanu


Licențiată în sociologie, urmează programul masteral de Cercetare Sociologică Avansată din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai. Este interesată de analiza regimurilor post-socialiste de muncă și dinamicile de putere, studiile de gen și procesele sociale de constituire a inegalităților de gen, precum și de proiectele și practicile de emancipare politică în Europa Centrală și de Est. Înțelegând că întrebările sunt uneori mai importante decât răspunsurile, utilizează cercetarea pentru a atinge cea mai înaltă formă de libertate: libertatea de a cunoaște.

 

Cristine Palaga


Doctorandă în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie, Universitatea Babeș-Bolyai. Crede cu tărie în valențele euristice și umane ale discursului științelor sociale, râvnind, naiv, la aventura solitară a antropologului într-o cultură (radical) alteră. Evită, pe cât posibil, metodele cantitative și se enervează teribil atunci când se lovește de etichetele „înapoiat”, „primitiv” sau „arhaic”. Arii de interes:  Antropologie medicală, Teorii sociale contemporane, Socio-antropologia religiei.

 

 

 

Lisia Pamfilie


Lisia Pamfilie este absolventă a masterului de Cercetare Sociologică Avansată la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială la Universitatea Babes-Bolyai. Atât teza de licență cât și cea de master au avut ca temă mecanismele de redistribuție prin politici sociale. Este interesată de reformele la nivelul statului bunăstării, de sărăcie și excluziune socială, și caută să înțeleagă care sunt actorii și instituțiile prin care se reproduc inegalitățile sociale.

 

Dana Solonean


Dana Solonean este doctorandă la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității Babeș-Bolyai. A obținut o diplomă de licență în planificare teritorială și o diplomă de masterat în cercetare sociologică la Universitatea Babeș-Bolyai. Timp de mai mulți ani a coordonat proiecte în sectorul ONG din Polonia și Peru, cu un focus pe cetățenie activă și educație anti-discriminare. Este interesată de educație, guvernare și migrație.