Scurt
istoric

Acest proiect a fost inițiat de către un grup informal, alcătuit din sociologi și antropologi aflați la început de carieră academică. Grupul de inițiativă s-a format la sfârșitul anului 2013, în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială din Cluj Napoca, fiind coagulat în jurul aspirației de a crea un mediu profesional, capabil să faciliteze specializarea în domeniile de cercetare ale științelor sociale, prin comunicarea propriilor experiențe, pe de o parte și prin demararea unor proiecte colective, pe de altă parte.

Scopul
Sociolink

Sociolink reprezintă o platformă virtuală, ușor accesibilă, al cărei obiectiv primar l-a constituit crearea unui nod de cunoaștere, capabil să concentreze și să promoveze rezultatele muncii persoanelor interesate de cercetare în științele sociale. Secundar acestui demers, eforturile noastre se concentrează pe oferirea de feedback în timp real, cultivând discuții critice, tributare unei analize riguroase, însă mereu constructivă.

După cum sugerează și numele platformei, scopul proiectului este de a uni, de a pune în legătură (to link). Website-ul se construiește/reconstruiește permanent, fiind realizat prin disponibilitatea și ajutorul tuturor autorilor ce trimit materiale spre publicare. Această „Platformă de Sociologie și Antropologie Socială” își propune să apropie în timp real autorul și cititorul unui articol sau al unei lucrări de cercetare, democratizând astfel actul lecturii prin crearea unui spațiu de dialog.

Contribuția
noastră

Sociolink a apărut și ca o reacție la canoanele academice, care, prin numărul fix de pagini și structura predefinită pe care le impun, inhibă și limitează, prescriind un mod unic de prezentare, care deseori opacizează volumul imens de muncă ce stă la baza oricărui studiu. Mizând pe flexibilizarea acestor norme, Sociolink a fost imaginat ca spațiu alternativ de publicare a materialelor personale, în care standardizarea și rigididatea cu care operează sfera academică nu mai reprezintă o condiție primordială pentru a publica. Ne dorim să recultivăm plăcerea derivată din actul scrierii și din experiența de a împărtăși, încurajând deschiderea cercetătorului către asumarea unor reacții critice din partea cititorului avizat.