Religie și fertilitate: Influența normelor și valorilor religioase asupra planning-ului familial

Author: Marcela Todor

Secolul XX, cu precădere a doua jumătate a acestuia, a adus modificări importante în ceea ce privește viața familială, dar și în ceea ce privește comportamentul fertil al indivizilor. Cea mai drastică schimbare este scăderea fertilității, pe tot întinsul continentului nostru. (Oinonen, 2008). La ora actuală, multe țări ale Europei, inclusiv România, sunt caracterizate de un nivel de fertilitate sub pragul de înlocuire a generațiilor. Acest lucru a strânit o serie de discuții despre poziția și importanța familiei în viața individului. Însă, contrar vocilor care spun că “familia este pe cale de dispariție”, această instituție continuă să fie valorizată pozitiv.

Citește mai departe →

“Believe in more” – o analiză explorativă a campaniei publicitare Nike

Autoare: Maria Martelli, Marina Mironica

Lucrarea propune o analiză teoretică a campaniei de publicitate Nike, “Believe in more”. Cele trei clipuri sunt direcționate unei audiențe percepute ca fiind non-occidentale, așadar sunt luate în considerare câteva presupuneri culturale despre spațiul rusesc, turc, și cel al orientului-mijlociu. Campania este făcută în tandem cu viziunile feministe tot mai frecvente în media occidentală, care conturează femei puternice, independente. Ea urmărește transmiterea acestor viziuni în locații în care sunt mai puțin auzite, dezvăluindu-și noile produse genizate deodată cu o ideologie ce ajută la folosirea lor. Cele trei clipuri au în comun sportive puternice, neînfricate, ambițioase, juxtapunând imaginile stereotipe de femei (cuminți, docile, fragile) peste acestei noi imagini, pe care Nike le susține. Toate trei se folosesc de sensibilități naționale.

Citește mai departe →