Rolul clasei sociale a părinţilor unui copil cu dizabilităţi în integrarea acestuia în şcoală

Autori: Csomos Eduard, Deac Oana, Humeniuc Lidia           Integrarea copiilor cu dizabilități în educația din România reprezintă una dintre problemele majore cu care se confruntă societatea noastră. Nu de puține ori această categorie vulnerabilă este supusă discriminării pe motive ce țin de limitarea unor capacități funcționale ale acestora de cele mai multe… Citește mai departe…

Influența mediului de proveniență asupra educației în România

Autori: Georgiu Raluca Maria, Groza Ionuț, Rot Adriana
Am ales să cercetăm această problemă datorită numeroaselor schimbări care au avut loc în sistemul educațional începând de la căderea sistemului socialist. Efectele acestor schimbări se vor resimții în câțiva ani, însă este important să înțelegem felul în care educația individului determină situația acestuia de-al lungul vietii sale. În prezent, dacă ne referim doar la învățmântul preuniversitar, liceele care în fiecare an, în urma testelor naționale și a examenului de bacalureat, se clasează pe primele locuri sunt aproximativ aceleași[1][2]. Aceste licee sunt localizate de regulă în marile orașe, fiind frecventate adesea de copii provenind din familii aparținând clasei de mijloc și de sus. Citește mai departe…

Aproprierea sferei private și corporalizarea dominației. Politicile pronataliste din România ceaușistă

Autor: Elena Chiorean.

Formele de guvernare și-au îndreptat mereu atenția înspre obiectul lor prezumtiv: populația, indiferent de manifestările concrete ale raportului dintre aceasta și teritoriu, care a devenit din ce în ce mai transparent pe măsură ce conceptul „cetățeniei” a fost mai clar definit. Odată cu circumscrierea unor „state naționale”, conexiunea dintre individ și stat va fi amplificată, prin anexarea unei noi modalități de identificare a celui dintâi, în termenii apartenenței sale naționale. Astfel, are loc o fluidizare a identității individuale, care va fi o sursă a disensiunilor puterii, generate de conflictul dintre sfera intimă, privată și cea publică, care se va finaliza adeseori printr-o acaparare a primei de către cea din urmă. Citește mai departe…

Samsara – capitalizarea orientalismului. Despre exoticizarea spațiului ca strategie de marketing

Autori: Butean Silvia, Chiorean Elena, Lugojan Victor, Palaga Cristine, Rusu Corina.

This paper aims to demonstrate two main points: first, that oriental objects, whether they be concrete, tangible things or signs, symbols and concepts are re-moulded in the West and subordinated to the seemingly near-implacable laws of the market; second, that because of this we can no longer speak of faithful representation, but of patchwork imitation.
There is no duty that binds mercantile agents to accurate recreation and correct translation. All that is aimed at it is to create the illusion of the exotic, the far, the unknown, the strange, for it is this ilusion that facilitates economic exchange, not reality. It is this lure to the ,,non-I’’ that we term ,, alterity capital’’. Citește mai departe…

Intrarea studenților pe piața muncii: motivații, oportunități, și dificultăți

Autor: Andrada Tobias.

Lucrarea de faţă are ca scop prezentarea unui fenomen relativ nou în România, şi anume munca remunerată prestată de către studenţi, analizând situaţia studenţilor înscrişi la două universităţi de stat din Cluj-Napoca: Universitatea Tehnică şi Universitatea Babeş-Bolyai. Un prim obiectiv al studiului a fost acela de a observa ce anume determină o parte dintre studenţi să muncească şi care sunt factorii care favorizează intrarea studenţilor pe piaţa muncii. În al doilea rând, am considerat necesar să identific şi să explic motivaţiile studenţilor de a munci. Citește mai departe…

Religia în Spaţiul virtual: Bisericile din Second Life

Autor: Andrada Tobias.

Apariţia fenomenului religios în spaţiul virtual, sau mai precis apariţia bisericilor din spaţial virtual a fost posibilă atât prin dezvoltarea tehnologiilor comunicaţionale cât şi prin procesul de secularizare suferit de majoritatea cultelor religioase. Spre deosebire de orice comunitate religioasă reală, în care prezenţa indivizilor poate fi influenţată de familie, rude, cerc de prieteni sau cunoştinte, prezenţa oamenilor la slujbele din spaţiul virtual nu depinde de aceşti factori externi. Un mare avantaj pe care îl aduc comunităţile religioase virtuale este acela că facilitează accesul anumitor persoane la slujbele religioase, fie că acestea nu se pot deplasa, fie că în comunitatea reală în care trăiesc nu există o comunitate religioasă la care să îşi dorească să adere. Citește mai departe…

On the empire of objectivity as ideology: towards a critical reconstruction of scientific reasoning

Autori: Lugojan Victor și Palaga Andreea-Cristine.

Objectivity is something we have all learned is beneficial and worthy of our efforts. It is desirable, it is necessary. There is no doubt that, if our aim is rationality, we cannot remain content to dwell in the confines of our volatile whims. It is therefore the greatest pursuit of our age that we learn to see clearly and asess things correctly. It is also necessary, however, to scrutinize objectivity itself and see whether the way it has been constructed and utilized is in some respect faulty and whether, perhaps, we might legitimately amend its constitution in such a way that it might better serve its purpose: the search for a fuller understanding of the world, of the actual, of the real. Citește mai departe…

Între trecut și istorie personală: Albumul fotografic ca eșafodaj biografic și construcția identității prin narativizarea traiectoriei sociale

Autor Elena Chiorean

Istoria personală sau biografia nu presupun simple inventarieri ale trecutului unui individ, care ar trece în revistă prin acestea întreg parcursul său social, secondat de transformările celorlalte dimensiuni care îi compun, din perspectiva proprie, sinele. Prin însăși natura rememorării, ceea ce este inclus în povestea evoluției personale construiește o rețea de semnificații ale identității prezente ca efect conjugat al repercusiunilor opțiunilor trecute și al agenților obiectivi care le-au configurat în maniere particulare. Citește mai departe…

Migrația și reconfigurarea comportamentului familial într-o fostă zonă minieră

Autori Herța Andrei-Sorin și Budai Laura.

Industria minieră s-a prăbușit în România începând cu anul 1997 lăsând în urmă zone defavorizate caracterizate de scăderea drastică a nivelului de trai și degradarea situației foștilor mineri. În zona minieră Sărmășag fenomenul migraționist a luat amploare, dar migrația nu a rezolvat situația precară a populației ci a dezvoltat noi probleme sociale. Însușirea unei etici a muncii și asumarea unui standard de viață preluat din cultura vestică menține pe de o parte dependența de migrație, pe de altă parte creează instabilități pe plan economic și familial. Citește mai departe…