Activitate

Publicații pe Platforma Sociolink

Principala activitate a echipei Sociolink este să ofere un spațiu alternativ pentru publicarea textelor personale sau a materialelor pregătite pentru diverse cursuri și seminarii. Platforma de Sociologie și Antropologie Socială se adresează, în mod particular, studenților și absolvenților diferitelor specializări din aria științelor sociale, și, prin extensie, din sfera umanistă, dacă aceasta atinge domenii conexe de interes. Pentru mai multe detalii despre publicare accesați pagina „Contribuie

Publicații la editură

Echipa Sociolink a coordonat în 2015-2016 primul volum colectiv de texte redactate de studenți de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. Publicând acest volum la o editură acreditată CNCSIS, ne-am propus să promovăm studenții care doresc să urmeze un parcurs academic și să oferim un context prin care aceștia să experimenteze pașii obișnuiți pentru publicare la edituri sau în jurnale de specialitate. Obiectivul nostru este continuarea acestor forme de încurajare de a scrie și promovare a studenților interesați în acest sens.
Citește mai multe aici

Cercetări

Cu scopul de a învăța prin experiență și de a contribui pe plan local cu expertiza dobândită pe parcursul studiilor universitare și postuniversitare, Sociolink a demarat o serie de proiecte de cercetare. Acestea au aparut fie ca ințiativă proprie, fie ca propuneri venite din afara spațiului academic. Implicarea noastră trece prin toate fazele implementării unui proiect de cercetare. Acest lucru oferă șansa și tot odată resposabilitatea membrilor echipei de a contribui, a transmite mai departe și a-și îmbogății cunoștințele lor de a specialitate.
Citește mai multe aici

Evenimente

Echipa Sociolink organizează periodic evenimente cu caracter științific pentru publicul interesat de problematici din sfera socialului. Prin intermediul acestora ne propunem să aducem împreună persoane care în ceretările sau preocupările lor abordează teme sociale într-o manieră critic-refexivă.
Citește mai multe aici